Dle platných zákonů je zakázán prodej tabákových výrobků a kuřáckých potřeb osobám mladším 18 let. Prohlašuji, že jsem starší 18 let a jsem si vědom(a), že tyto stránky obsahují informace o tabákových výrobcích a kuřáckých potřebách.

Reklamace a vrácení zboží

 

 

Postup při vrácení zboží:

V případě, že produkt nesplnil Vaše očekávání, tak beztrestně můžete do 14ti dní odstoupit od kupní smlouvy viz naše OP.

8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), nemůže spotřebitel mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze a zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od kupní smlouvy na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, porušil-li spotřebitel jejich původní obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. 

8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@kurackyraj.cz. 

8.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. 

8.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží spotřebitelem dle čl. 8.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn přezkoumat, zda byl spotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit, tedy zda se nejedná o některý z případů uvedený v § 1837 občanského zákoníku.

8.5. Pokud je spotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit, tedy v případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (spotřebitele nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání oprávněnosti odstoupení od smlouvy dle čl. 8.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží spotřebitelem. 

8.6. Spotřebitel bere na vědomí, že odpovídá kupujícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím. Dále bere spotřebitel na vědomí, že nese náklady na vrácení zboží, jestli toto zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

8.7. Podnikatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v souladu s § 2001 občanského zákoníku.

Zboží zasílejte zpět na naší adresu Chotíkov 468, Chotíkov, 33017.