Dle platných zákonů je zakázán prodej tabákových výrobků a kuřáckých potřeb osobám mladším 18 let. Prohlašuji, že jsem starší 18 let a jsem si vědom(a), že tyto stránky obsahují informace o tabákových výrobcích a kuřáckých potřebách.

Jak správně naplnit plynový zapalovač?

Naplňování zapalovače plynem je poměrně jednoduchý proces, ale vyžaduje opatrnost a správné postupy. Zde je krok za krokem, jak správně naplnit zapalovač plynem:

  1. Připravte plynový zapalovač: Nejprve se ujistěte, že máte vhodný plynový zapalovač, který lze naplnit plynem. Většina moderních zapalovačů má odnímatelný spodní kryt, který umožňuje přístup k nádržce na plyn.

  2. Získejte butanový plyn: Zakoupěte butanový plyn vhodný pro zapalovače. Je důležité použít speciální butanový plyn určený pro naplnění zapalovače, aby nedošlo k poškození zařízení.

  3. Otočte zapalovač: Otočte spodní část zapalovače proti směru hodinových ručiček, abyste odstranili kryt a získali přístup k nádržce na plyn.

  4. Umístěte trysku plynu: Ujistěte se, že zapalovač je vypnutý (tj. plamenec je úplně zhasnutý) a tryska plynu je viditelná. Obvykle se nachází u dna zapalovače.

  5. Naplňte nádržku: Vložte hrotem butanové nádobky do otvoru trysky plynu a pevně stiskněte, aby se plyn naplnil do nádržky zapalovače. Držte butanovou nádobku a zapalovač rovnoběžně a pevně tlačte, aby se plyn správně naplnil.

  6. Počkejte: Po naplnění nádržky butanem počkejte několik sekund, aby se plyn ustálil, než přejdete k dalším krokům.

  7. Kontrola a dokončení: Počkejte několik minut, než se plyn ustálí, a poté otočte spodní část zapalovače zpět na své místo. Po zajištění krytu proveďte test zapálení, abyste se ujistili, že zapalovač funguje správně.

Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny a postupy při manipulaci s plynem a zapalovačem, aby nedošlo k nehodě. Ujistěte se, že pracujete v dobře větraném prostoru a vyvarujte se kontaktu plynového plynu s otevřeným ohněm nebo horkými povrchy.

Naše nabídka plynových zapalovačů: https://www.kurackyraj.cz/plynove-zapalovace/